Vår personal

Om du vill kontakta oss så hittar du information här

Björn Olsson, rektor
0302-52 23 80

Martina Skogberg, rektor
0302-52 17 18

Kristin Dahlén, förstelärare,
070-336 70 75

Anna Samuelsson, förstelärare
070-336 77 27

Petra Pernervik, administration,
måndag, tisdag, torsdag
0302-52 17 82

Patrick Samuelsson, vaktmästare- IT ansvarig
0302-52 10 04

Mia Gustavsson, skolsköterska
0302-52 17 37

Ann-Christine Eriksson, kurator
0302-52 21 23

Cecilia Sandevad, Elevhälsopedagog
0302-52 22 31

Charlotte Hurtig, Specialpedagog
0302-52 17 23
072-732 93 11

Pernilla Pettersson, Skolvärd
072-243 94 43

 

Sjukanmälan elever
0515-77 70 15

Restauranten
0302-52 17 85

F-3 A
0302-52 17 90 arbetsrum
0302-52 17 89 fritids

F-3 B
0302-52 17 95 arbetsrum
0302-52 17 45 fritids

4-6
0302-52 17 83
076 - 129 57 57

7-9
0302-52 17 97
072 - 232 15 19