Årskurs 3-4

  • Josefine Bergenland Arbetslagsledare - ämneslärare
  • Glynnis Niklasson - ämneslärare
  • Sofia Börjesson - ämneslärare
  • Hanna Danås - ämneslärare
  • Johanna Palovaara - fritids
  • Margrethe Pennewaard- fritids, bd i år 3-5