1-2

Välkomna till oss i 1-2

Judith Buchar ALL - ämneslärare

Kristin Dahlén - ämneslärare

Sofia Nordström - ämneslärare

Ulrika Johansson - ämneslärare

Siri Rattana - fritids

Vakant fritidspedagog - fritids

Katarina Regnell - fritids

Linda Nilsson föräldraledig