Förskoleklass

Tina Kronberg Berggren - förskoleklass
Paula Frosth Johansson arbetslagsledare - förskoleklass
Susanne Ohlsson- fritids
Josefine Rutberg - fritids