Rektor och förstelärare

Rektorer och förstelärare

Rektor:

Linda Ekmalm

Björn Olsson
0302-52 23 80
073-684 44 42

 

Förstelärare:
Kristin Dahlén
070- 336 70 75