Studie och yrkesvägledning

Publiceringsdatum : 2019-03-12

Vad är Studie- och Yrkesvägledning! Studie- och Yrkesvägledning kan beskrivas i både vid och snäv bemärkelse. Vägledning i vid bemärkelse är all den verksamhet som bidrar till att ge elever kunskaper och färdigheter för att fatta beslut om framtida studie- och yrkesval. Jag som är Studie- och Yrkesvägledare heter Janne Björkqvist och arbetar på Gråboskolorna. Lekstorpsskolan, måndagar Ljungviksskolan, tisdagar och onsdagar Röselidsskolan, torsdagar och fredagar

Det kan gälla prao, undervisning som handlar om yrkes- och arbetsliv, studiebesök, yrkesrepresentanter som besöker skolan, yrkesmässa samt utbildningsinformation.
Vägledning i snäv bemärkelse är den personliga vägledning som Studie- och Yrkesvägledaren ger i form av vägledningssamtal, individuellt eller i grupp. Här ges den enskilde eleven möjlighet att reflektera över sig själv i relation till olika framtidsvägar. Vägledningen måste utgå från elevens behov och förutsättningar, samt kunna anpassas för att på bästa sätt stödja eleven att gå vidare i sin valprocess och genomföra sina beslut.

Kalendarium

Arbetsplan för Studie och yrkesvägledningen på Röselidsskolan för 9:orna, läsåret 2019 / 2020.

HT-19

Vecka

41         Gymnasiemässan ( Svenska Mässan ) i Göteborg, tisdagen

             8 oktober kl. 9.00 – 11.15. Bussar är bokade som avgår

             från Gråbo busstation kl. 8.30.

             Bussarna avgår från mässan kl. 11.30.

42         Gymnasieinformation till föräldrar, torsdagen 17

             oktober kl. 18.00 – 19.00 i Ateljén ( Sydney ).

42         Börjar med enskilda vägledningssamtal inför gymnasievalet.

43         Framtidsmässan för 8:or och 9:or i Hjällsnäshallen, onsdagen

             23 oktober kl. 12.30 – 15.30.

50         Lösenord för digital ansökan skickas med post, och eleverna

             kan börja göra sin gymnasieansökan i indra2.se 10/12.

                                   VT-20        

Vecka

6         Sista datum för ansökan till gymnasiet, måndagen 3 februari.             

16         Eleverna får det preliminära antagningsbeskedet som baseras

             på höstterminens betyg, torsdagen 16 april.

23         Sista datum för omval, måndagen 1 juni.

26          Eleverna får det slutliga antagningsbeskedet som baseras på

              avgångsbetyget, torsdagen 25 juni.  

Bra hemsidor
Indra2.se
Utbildningsinfo.se
Gymnasieguiden.se
Framtidsvalet.se
Arbetsformedlingen.se
Skolverket.se