Så här arbetar vi

På Blåsippans förskola arbetar vi i mindre lärgrupper. Vi delar in barnen i mer åldersanpassade grupper där barnen får olika lärande aktiviteter anpassade för den gruppen.

Det kan vara lek, matematik, teknik, språk, naturvetenskap, utomhusaktiviteter, skapande, rytmik och mycket annat. Lärgrupperna är tisdag, onsdag och torsdag när de flesta barn befinner sig på förskolan. Måndag och fredag har vi blandade aktiviteter gemensamt eller var för sig  på varje avdelning.

Blåsippans förskolaFoto av: Stefan Larsson Just nu arbetar vi mycket med vår inne- och utemiljö för att få den till en mer attraktiv, stimulerande och utvecklande miljö tillsammans med barnen. Vi arbetar mycket med värdegrunden och våra trivselregler.