Så här går det till

Vi använder oss av gruppinskolning på vår enhet vilket innebär att en av er föräldrar är med under hela inskolningen.

Eftersom flera barn kan bli inskolade på samma gång önskar vi att bara en förälder är med, vill ni båda vara med kan ni vara med en dag var.

Tiden varierar

Inskolningstiden kan variera beroende på om det är överinskolning eller nyinskolning. Vid överinskolning kan det räcka med cirka två dagar och vid nyinskolning kan det behövas cirka fyra dagar. Syftet med en gruppinskolning är att barnen ska få bli trygga i vår miljö tillsammans med er föräldrar. Tanken är att ni föräldrar har helt ansvar för era barn dessa dagar. Ni hjälper barnen i alla moment och vi finns med som ett stöd. Fördelarna med en gruppinskolning är att barnen får vistas i sin framtida miljö i lugn och ro tillsammans med er som trygghet. Även ni föräldrar får en inblick i vår verksamhet och en bild av hur en dag kan se ut för ert barn hos oss. En annan fördel är att barnen får lära känna all personal och känna sig trygg med alla och inte bara en enskild pedagog.

Efter inskolningen

När inskolningen är klar är det dags att lämna ert barn. Den första veckan efter inskolningen är det viktigt att ni finns tillgängliga inom någon halvtimme ifall barnet inte är redo att bli lämnad. Kortare dagar är också önskvärt. Efter två veckor är tanken att inskolningstiden ska vara klar, tänk på att detta kan vara helt individuellt.