Inskolning

Målet är att barnen och vårdnadshavarna lär känna våra pedagoger, de andra barnen och rutinerna på förskolan.

Barn och vårdnadshavare ska känna sig välkomna och trygga. Inskolningen planeras individuellt i samråd med vårdnadshavarna.