Riktlinjer

Vi använder oss av ECERS-skalan för att utvärdera verksamhetens kvalitet. ECERS-skalan omfattar 37 items inom sju olika delområden

Blåsippans förskolaI början av läsåret genomförs en ecersmätning inom flera utvalda områden för att identifiera förbättringsområden i verksamheten.

Modersmål i förskolan är ett aktuellt förbättringsområde. Kommunen håller på att ta fram nya riktlinjer för modersmål i förskolan. De kommer att bestå av tre olika delar:

  • Svenska språket, hur vi kommunicerar.
  • Stöd i modersmål.
  • Kulturell identitet.