Avdelningar

Vår förskola består av fyra avdelningar. Vill du läsa mer om våra avdelningar - se rubirkerna i vänstermenyn.

  • Smultron/Blåbär med åldrarna 1-3 år
  • Lingon/Hallon med åldrarna 3-5 år