Lingon och Hallon

På Lingon och Hallon går barnen som är 3-5 år gamla.

På våra avdelningar arbetar vi mycket med värdegrundsfrågor, hur vi är mot varandra och trivselreglerna som vi har på avdelningarna, vilka vi gemensamt har satt upp tillsammans med barnen.

Vårt arbetssätt

Vi arbetar i mindre lärgrupper efter läroplanen och följer upp målen språk och kommunikation, naturvetenskap och teknik, leken och övriga mål som kulturell mångfald, hälsa, skapande och rörelse. Vi ger även mycket utrymme för den  fria leken, utevistelse på gården och i skogen.

Välkomna hit och hälsa på. Ring till oss så får ni veta mer:

Lingonet
0302-52 18 75
Sms 0761-29 59 25

Hallonet
0302-52 18 73
Sms 0761-29 59 23