Sjukfrånvaro

Om ditt barn är sjukt eller om det inte kan närvara på förskolan vill vi att du kontaktar personalen.

Smultronet
0302-52 18 72

Lingonet
0302-52 18 75

Hallonet
0302-52 18 73

Blåbäret
0302-52 18 76

Jordgubben