Sjukfrånvaro

Kontakta din avdelning och meddela sjukfrånvaro.

Smultronet
0302-52 18 72

Lingonet
0302-52 18 75

Hallonet
0302-52 18 73

Blåbäret
0302-52 18 76