Arbetssätt och inflytande

Hästhagen-Uddareds förskolor ligger i Floda och består av fyra förskolor, Smörblomman, Vitsippan, Blåsippan och Hästhagens förskola. Tillsammans i verksamheten är det cirka 250 barn och 60 pedagoger. Vi organiserar oss i arbetslag med flera pedagoger som samverkar kring barngrupper i olika konstellationer där barnen är mellan 1-5 år. Undervisningen har ett processinriktat förhållningssätt där barnen utvecklar entreprenöriella förmågor och kompetenser i både individuella och kollektiva sammanhang.

Genom den dagliga kontakten med förskolan får vårdnadshavarna följa barnens lärande och utveckling i förskolan. Vårdnadshavarna är även kopplade till Unikum de får möjlighet till delaktighet och inflytande i verksamheten genom att ta del av månadsbrev, bloggar och pedagogisk dokumentation. Vårdnadshavarna ges även möjlighet till formellt inflytande genom föräldramöten.

Barnen är pedagogernas utgångspunkt och de ska på olika sätt vara delaktighet i utformandet av verksamheten, lärandet och miljöerna. Genom den pedagogiska dokumentationen synliggörs barns lärprocesser och undervisning i förskolan.