Vår personal

Vill du kontakta personalen på förskolan, ledningen, administrationen eller annan stödpersonal - se vänstermenyn.

Hos oss arbetar:

  • På Smultronet två förskollärare och en barnskötareBlåsippans förskola
  • På Blåbäret två förskollärare och en barnskötare
  • På Lingonet tre förskollärare och en barnskötare
  • På Hallonet tre förskollärare och en barnskötare