Vår personal

På Blåsippans förskola finns det fem avdelningar,vill du komma i kontakt med pedagogerna,ledningen,administrationen eller stödpersonal - se vänstermenyn.