Kontakta oss

Förskolechef
Cecilia Wassenius
0302-52 18 99
Skicka e-post

Administration
Ulla Smedberg
0302-52 18 70
Skicka e-post 

Vaktmästare
Haury Abdelrahman
0302-52 18 02
Skicka e-post 

Specialpedagog
Catarina Björk
0302-52 18 54
Skicka e-post 

Köket
Charlotta Nilsson
0302-52 18 74
Skicka e-post  

Yngrebarnsavdelning 1-3 år
Smultronet
0302-52 18 72

Blåbäret
0302-52 18 76

Äldrebarnsavdelning 3-5 år
Hallonet
0302-52 18 73 

Lingonet
0302-52 18 75