Hur jobbar vi klimatsmart?

Sedan 2008 är Blåsippans förskola miljöcertifierad enligt Grön Flagg.

Vi arbetar för att grundlägga ett miljötänkande och skapa en miljömedvetenhet hos våra barn, genom att de på ett vardagsnära sätt deltar i vårt miljöarbete.