Information om förändringar i ledarorganisationen på Hästhagenområdet

Publiceringsdatum : 2013-10-23

Verksamhetschef Ann Blom har efter dialog med oss beslutat att förändra ledningsorganisationen på Hästhagenområdet.

Från och med måndagen den 4 november kommer Siv Josefsson att vara rektor för Hästhagenskolan och Cecilia Wassenius kommer att vara förskolechef för Blåsippans förskola, Hästhagens förskola och Vitsippans förskola samt familjedaghemmen.

Uppdelningen ligger i linje med skolinspektionens intentioner att det ska finnas en rektor på varje skola och förskolechef på förskolan. Vi har förhoppningar om att detta ska medföra en ökad tydlighet för barn/elever, vårdnadshavare och personal.

I frågor som rör Hästhagenskolan (förskoleklass, skola, fritidshem och fritidsklubb) kontakta

Siv Josefsson
siv.josefsson@lerum.se
0302-52 18 00 eller sms 070-828 05 22

Frågor rör Blåsippans förskola, Hästhagens förskola, Vitsippans förskola samt familjedaghemmen kontakta

Cecilia Wassenius
cecilia.wassenius@lerum.se
0302-52 18 99 eller sms 073-684 10 18

Med vänlig hälsning
Siv Josefsson och Cecilia Wassenius
Ann Blom, verksamhetschef