Ny skolorganisation i Floda

Publiceringsdatum : 2012-10-01

Just nu diskuteras förslaget om ny skolorganisation i Floda.

Orsakerna till det nya förslaget är att:

  • Ta fram långsiktigt hållbar organisation
  • Fler elever i åldern 6-11 år under de närmaste åren
  • Efterfrågan på förskoleplatser i kombination med uppdraget att minska barngruppernas storlek
  • Planerad utbyggnad av bostäder i södra och centrala Floda
  • Effektivt lokalutnyttjande så att skolorna kan använda så mycket som möjligt av skolpengen för undervisning
  • Skollagens skärpta krav på ämnesbehöriga pedagoger i samtliga ämnen fr o m 2011

Du kan läsa mer om förändrad organisation för förskola och grundskola i Floda/Tollered genom att klicka på länkarna: