Öppet Forum

Publiceringsdatum : 2015-02-23

Välkomna till en omvärlds- och framtidsspaning med Christian Jerhov.

Torsdagen den 12 mars kl. 18.30 vill vi välkomna er vårdnadshavare till en omvärlds- och framtidsspaning med Christian Jerhov. Christian arbetar som verksamhetsutvecklare på sektor Lärande i Lerums kommun och föreläser även om skolutveckling och om framtidens skola.

För oss kommer han att tala om hur den värld som våra barn och elever kommer att möta i framtiden skulle kunna se ut. Med fokus på hur megatrender som teknikutveckling och globalisering påverkar vad vi ska lära våra barn och elever och hur sättet vi gör det på kan behöva förändras.

Föreläsningen vänder sig till alla vårdnadshavare på våra skolor, förskolor och familjedaghem.

Rektorer och förskolechefer kommer givetvis att vara med under det öppna forumet och direkt efter Christians föreläsning kommer ni att ha möjlighet att ställa frågor om respektive verksamhet.

Vi uppmanar er att ta tillfället i akt och komma på föreläsningen! Anmäl er via mail till klassansvariga, respektive avdelning eller dagbarnvårdare. Anmäl er senast den 9 mars!