Ordningsregler 2014-2015

Publiceringsdatum : 2015-03-04

Jag är här för att lära och låta andra lära!

Några exempel på elevers tankar om skolans ordningsregler

Hållbar miljö
Slänga mindre mat
Var rädd om skolans saker
Att man cyklar mera
Vara snäll mot naturen
Man ska inte slösa på papper

Våga ta ansvar
Ta hand om varandra
Ta hand om sina och skolans saker
Ta ansvar för det man har gjort och inte göra dumma saker mot någon
Våga ställa upp för sig själv
Dom större ska ta ansvar för dom mindre

Vara en god medmänniska
Vara en bra kamrat och hjälpa varandra
Lyssna på varandra

Respektera
Respektera när andra pratar och avbryt inte
Visa respekt mot andra
Att man blir respekterad för hur man ser ut
Att inte ta varandras saker

Lyssna
Lyssna när någon säger nej
Lyssna på den som pratar både barn och vuxna
Lyssna till sitt hjärta
Lyssna vad den andre vill