Naturreservatet

Publiceringsdatum : 2016-06-01

Klass 1A och 2A hade en underbar utflykt till Naturreservatet.

Eleverna fick lära sig mer om  strömstaren, knipan, bävern, kungsfiskaren, forsärlan, laxen och åsandsländan. Eleverna hade turen att få se strömstaren precis när lärare Sofie berättade om fågeln. Eleverna passade även på att samla ihop skräp som de hittade under promenaden. Ett av fynden var en flaskpost. Tillbaka i skolan lyckades vi få ut brevet och vi tog kontakt med den som skickat flaskposten för ett år sedan. Det visade sig vara en flicka som heter Lisa och som är lika gammal som barnen i årskurs 1. Eleverna i årskurs ett har fortsatt att arbeta med djuren som de fick en introduktion till i Naturreservatet. Eleverna i årskurs två skrev faktatexter om bävern, strömstaren och blåsippor.