Besök i skolan

Alla vårdnadshavare är välkomna att besöka skolan och delta i undervisningen. Ta kontakt med ditt barns lärare.