Handlingsplaner

Nedanstående handlingsplaner, riktlinjer och värdegrunder kan du ladda hem som Pdf filer längst ner på sidan:

  • Hästhagenskolans ordningsregler, handen
  • Handlingsplan för Hästhagenskolans miljöarbete 2016-2017
  • Likabehandlingsplan Hästhagen 2016-17
  • Handlingsplan Hot och Våld
  • Överlämnandeplan förskola till förskoleklass, Hästhagenskolan aug 2015
  • Information till föräldrar gällande övergång år 5 till år 6, 2017