Ny skolorganisation i Floda

September 2012 - omstart

Kommunstyrelsen gör en omstart av översynen av förskole- och skolorganisationen i Floda – dialogmötena 2 oktober och 7 november har ställts in.
För mer information klicka här >>

Bakgrund

Vi har samlat all information om Sektor lärandes arbete med framtagande av förslag till förändrad organisation för förskola och grundskola i Floda.

Orsakerna till det nya förslaget är att:

  • Ta fram långsiktigt hållbar organisation
  • Fler elever i åldern 6-11 år under de närmaste åren
  • Efterfrågan på förskoleplatser i kombination med uppdraget att minska barngruppernas storlek
  • Planerad utbyggnad av bostäder i södra och centrala Floda
  • Effektivt lokalutnyttjande så att skolorna kan använda så mycket som möjligt av skolpengen för undervisning
  • Skollagens skärpta krav på ämnesbehöriga pedagoger i samtliga ämnen fr o m 2011

Du kan läsa mer om förändrad organisation för förskola och grundskola i Floda/Tollered genom att klicka på länkarna: