Vision och organisation

Tillsammans skapar vi en framtid - för varenda unge!

På våra skolenheter ska elever och personal utveckla ett gott självförtroende och en god självkänsla och känna lust till och uppnå ett gott lärande såväl kunskapsmässigt som socialt. 

Alla elever ska ges möjlighet att utvecklas optimalt utifrån sina förmågor och sina intressen.
Vårt övergripande mål är att utifrån skollagen och läroplan, planera och genomföra en mycket väl fungerande undervisning i grundskola och på fritidshem/fritidsklubb.

Hästhagen/Uddaredsenheten

Hästhagenskolan (F-5) med fritidshem och fritidsklubb, Uddaredsskolan (F-5) med fritidshem och fritidsklubb, Blåsippans förskola, Hästhagens förskola, Smörblommans förskola och Vitsippans förskola.

Organisation

Rektor Siv Josefsson ansvarar för Hästhagenskolan (F-5). 
Förskolechef Cecilia Wassenius ansvarar för Blåsippans förskola, Hästhagens förskola och Vitsippans förskola.
Rektor Ulrika Norling ansvarar för Uddaredsskolan (F-5) och Smörblommans förskola.