Elevhälsa på Hästhagen/Uddaredsenheten

På Hästhagen/Uddaredsenheten finns ett elevhälsoteam för de tre skolenheterna. Elevhälsoteamet består av ansvarig rektor, specialpedagog, kurator, skolpsykolog och skolsköterska.

Arbeta förebyggande

Elevhälsoteamet arbetar förebyggande och stödjande utifrån enheternas barn- och elevhälsoplan, som finns att läsa som Pdf fil längst ner på sidan.

Elevhälsoteamet träffas regelbundet och samverkar med pedagoger för att möta varje barns/elevs eller gruppers behov.

I område Floda arbetar även två elevhälsopedagoger. De arbetar i samverkan med och som förstärkning av elevhälsoteamen.