Elevhälsa på Hästhagen/Uddaredsenheten

På Hästhagen/Uddaredsenheten finns ett elevhälsoteam för de tre skolenheterna. Elevhälsoteamet består av ansvarig rektor, specialpedagog, kurator, skolpsykolog och skolsköterska.

För kontakt med skolsköterska - se under rubriken Skolhälsovård i vänstermenyn.

Arbeta förebyggande

Elevhälsoteamet arbetar förebyggande och stödjande utifrån enhetenas barn- och elevhälsoplan, som finns att läsa som Pdf fil längst ner på sidan.

Elevhälsoteamet träffas regelbundet och samverkar med pedagoger för att möta varje barns/elevs eller gruppers behov.

I område Floda arbetar även två elevhälsopedagoger. De arbetar i samverkan med och som förstärkning av elevhälsoteamen.

Elevhälsoteamet:
Lena Olausson, specialpedagog (åk1-5) 0302-52 18 52
Catarina Björk, specialpedagog (förskola och förskoleklass) 0302-52 18 54
Ninni Tingström, skolsköterska, 0302-52 18 03
Sofia Vassbotn Klasson, kurator, 0302-52 19 36
Helena Ehrenberg, skolpsykolog, 0302-52 1749