Kultur

På Hästhagenskolan tycker vi det är viktigt att barnen får uppleva musik, teater och museibesök som en naturlig del i sin vardag.

Kulturskolan har hand om musikundervisningen i ett flertal klasser. Tonvikten ligger på sång men innehåller även moment som spel, rytm, eget skapande, rörelse och dans.

Läs mer om Kulturskolan genom att klicka på länken längst ner på sidan.

Mer information