Slöjd på Hästhagenskolan

Vår enhet, bestående av Hästhagenskolan och Uddaredsskolan har från årskurs 3 slöjd i Hästhagenskolans lokaler.

Slöjdsalarna är centralt belägna och ligger i anslutning till varandra. Lokalerna är ljusa och rymliga och utrustade med moderna maskiner och redskap. Varje elev har en egen arbetsplats.

Eleverna börjar med slöjd i trean, oftast i halvklass. Vi börjar med grundläggande kunskaper och enklare arbetsuppgifter, som vi sedan bygger vidare på.

 

Vår planering för eleverna

Varje läsår startar vi upp med en gemensam uppgift i de olika slöjdarterna. Eleverna ges därefter vissa arbetsområden/tekniker att genomföra. Inom varje område väljer eleven själv utförande och svårighetsgrad. Därefter har de möjlighet att själva välja arbetsområde. Det kan vara att utveckla det man redan kan eller att pröva något helt nytt. Slöjdprocessen, som innebär att från en egen idé planera och genomföra ett arbete till en färdig produkt, övar elevens förmåga att ta eget ansvar.

uthomhuspedagogik och egengjorda visselpiporFoto av: Rigmor Bomberg Lite utomhusarbete då vädret tillåter. I skolans närhet finns skogen där rönnen till exempel lämpar sig väl för tillverkning av visselpipor.