Vår personal

På Hästhagenskolan arbetar barnskötare, förskollärare, fritidspedagoger, grundskollärare, idrottslärare och slöjdlärare.

 I skolans elevhälsoteam arbetar specialpedagog, skolsköterska, psykolog och kurator. Vi har en administratör och en vaktmästare som arbetar med service på enheten.

För att komma i kontakt med dessa - se vänstermenyn.

Adress:
Hästhagenskolan
Humlevägen 12
448 36 Floda