Arbetslag

Arbetslag 1:

Paviljongen, F-2

Förskoleklass A
Malin Mc Nair
Christina Westerfors

Årskurs 1 A
Tanja Olsen Sjögren
Malin Strömberg
Ronja Meijer

Årskurs 2 A
Malin Wiktorson
Ingegerd Holsten
Jonas Forsberg
Suzanne Henriksen

Resurslärare
Sofie Madenfalk


Arbetslag 2:

Kulan, F-2

Förskoleklass B
Hanna Melin
Linda Ågren
Linda Henriksson

Årskurs 1 B
Emelie Tellström
Jennian Wetterheim
Annette Gemberg

Årskurs 2 B
Elin Danielsson
Jennian Wetterheim
Gunilla Hansson


Arbetslag 3:

Årskurs 3-5

Årskurs 3 AB
Emma Magnusson
Sofie Behrens
Jimmy Svensson
Elsa Magnusson

Årskurs 4 AB 
Anna Torvaldsson
Marcus Källman
Christina Helsén

Årskurs 5 AB
Caroline Engström
Victoria Oskarsson
Klara Plymonth


Idrott åk 3, åk 4 och åk 5
vakant

Slöjd textil åk 3, åk 4 och åk 5
Viktoria Hindsfors

Slöjd trä och metall åk 3, åk 4 och åk 5
Jonas Fägerqvist

Fritidshem och fritidsklubb
Jimmy Svensson
Elsa Magnusson
Mats Brage
Kristoffer Salomonsson