Klassföreståndare/mentorer

Nedan ser du skolans klassföreståndare/mentorer förskoleklass till årskurs 5.

Förskoleklass A
Malin Mc Nair
Christina Westerfors

Förskoleklass B
Hanna Melin
Linda Ågren

Årskurs 1 A
Malin Strömberg

Årskurs 1 B
Emelie Tellström
Jennian Wetterheim

Årskurs 2 A
Malin Wiktorson

Årskurs 2 B
Elin Danielsson
Jennian Wetterheim

Årskurs 3 AB
Sofie Behrens
Emma Magnusson

Årskurs 4 AB
Anna Torvaldsson
Marcus Källman
Christina Helsén

Årskurs 5 AB
Caroline Engström
Victoria Oskarsson
Klara Plymonth