Stödfunktioner

Skolsköterska:
Ninni Tingström
0302-52 18 03
Skicka e-post

Elevhälsoteamet:
Ninni Tingström, skolsköterska
Lena Olausson, specialpedagog åk 1-5, 0302-52 18 07
Catarina Björk, specialpedagog förskola och förskoleklass, 0302-52 18 54
Sofia Vassbottn Klasson, kurator, 0302-52 19 36
Helena Ehrenberg, skolpsykolog, 0302-52 17 49