Kvalitet

Lerums kommun jobbar ständigt på att förbättra sin verksamhet. En del av detta förändringsarbete är att jämföra mätningar och jämförelser.

 Vi har på dessa sidor samlat kvalitetsmätningar från förskolan och grundskolan. Du hittar informationen om respektive versamhet i menyn till vänster.

Servicegarantier

kommunen har ett antal servicegarantier som vi lovar att uppfylla. Två av dessa berör i högsta grad förskolan och grundskolan- se vänster menyn. om du vill läsa mer om våra servicegarantier se vidare under rubriken nederst på sidan.