Handlingsplaner

Vi arbetar systematiskt för att skapa en lärande och hållbar organisation med fokus på barnens lärande utifrån läroplanens mål och intentioner och utifrån det kommunala uppdraget.

Vi har på många sätt arbetat intensivt med att höja kvalitén på våra förskolor. Målsättningen har varit att ha ett samlat grepp om alla våra förskolor, vilket inneburit ett gemensamt förbättringsarbete med gemensamma dokument som utgångspunkt. Samtidigt har vi arbetat intensivt med att implementera förskolans reviderade läroplan och den nya skollagen.