Om enheten

Välkommen till Hästhagen/Uddareds enhet. I vår enhet i Floda ingår två grundskolor och fyra förskolor. För att läsa mer om dessa förskolor och skolor se länkar nederst på sidan.

  • Hästhagenskolan
  • Uddaredsskolan
  • Smörblommans förskola
  • Vitsippans förskola
  • Hästhagens förskola
  • Blåsippans förskola

InnelekInnelek Foto av: Sandra Gustafsson