Profil

Hästhagens förskola verksamhet ska präglas av utgångspunkten hållbar utveckling.

Särskild fokus ligger på naturvetenskap och teknik och att inspirerar barnen inför framtidens lärande och att stimulera barnens IKT-intresse.

Lärtillfälle vid ljusbordetFörskolans ljusbord Foto av: Sandra Gustafsson