Värdegrund

Vi har utifrån vår likabehandlingsplan diskuterat och reflekterat med barnen om hur vi vill att vi skall vara mot varandra på vår förskola för att alla skall trivas.

Vi kom fram till följande:

  • När jaTvå pojkar lekerg kommer på morgonen säger jag Hej!
  • Vi ska ta hand om varandra och vara glada.
  • Säga snälla saker.
  • Fråga kompisen om hon eller han vill vara med i leken.
  • Jag ska lyssna på fröken och på mina kompisar.
  • Säga förlåt om jag gjort något dumt.
  • Jag ska dela med mig.
  • Pussas och kramas med de som vill.
  • Säga Hej då! När jag går hem.