Avdelningar

Vår förskola består av fyra avdelningar. Gullvivan, Hästhoven, Klöver och Timotej.

 

Gullvivan   0302-52 18 18


 Hästhoven 0302-52 1878


 Klöver        0302-522010


 Timotej      0302-52 20 11