Avdelningar

Vår förskola består av fyra avdelningar. Läs mer om dem genom att klicka på namnen i vänstermenyn.

Gullvivan och Hästhoven är småbarnsavdelning

UtelekUtelek på småbarnFoto av: Sandra Gustafsson

 

 

 

 

 

 

 

 

Klöver och Timotej är storbarnsavdelning

Lek på TimotejLek på TimotejFoto av: Sandra Gustafsson