Klöver och Timotej

Klöver och Timotej är äldrebarnsavdelningar, här går barnen när de är 3-6 år gamla.

På våra avdelningar arbetar vi för att stärka barnens självförtroende och ge dem nya utmaningar.

Naturvetenskap och teknik

Vi arbetar tillsammans över avdelningarna i mindre tvärgrupper. I tvärgrupperna arbetar vi efter förskolans läroplan och följer upp målen i framför allt matematik, språk och kommunikation, naturvetenskap och teknik, leken och övriga mål som kulturell mångfald, hälsa, skapande och rörelse. Samtidigt har vi har mycket fri lek och är ute mycket både på gården och i skogen. Vi specialiserar oss inom naturvetenskap och teknik och arbetar både med veckans experiment och andra tekniska hjälpmedel som ipad och smartboard.

Välkomna hit och hälsa på!

Ring oss så berättar vi mer!