Frånvaro och ledighet

Kontakta din avdelning och meddela frånvaro.

Vid sjukdom frågar vi vilken sjukdom barnet har, detta är för att föra statistik över sjukdomsförloppen på förskolan.