Sjukfrånvaro

Kontakta din avdelning och meddela frånvaro:

Småbarnsavdelning 1-3 år
Gullvivan
0302-52 18 18

Hästhoven
0302-52 18 78

Storbarnsavdelning 3-6 år
Klöver
0302-52 20 10

Timotej
0302-52 20 11