Vår personal

Om du vill kontakta oss som jobbar på förskolan, ledningen, administrationen eller annan personal - se vänstermenyn.

Hos oss arbetar:

  • På Gullvivan arbetar två förskollärare och två barnskötare där av en är resurs.
  • På Hästhoven arbetar två förskollärare och två barnskötare.
  • På Klöver arbetar tre förskollärare och en resurs.
  • På Timotej arbetar två förskollärare och en barnskötare och en resurs.

Leker med duploLegobygge på Klöver Foto av: Sandra Gustafsson