Kontakta oss

Förskolchef
Cecilia Wassenius
0302-52 18 99

Administration
Ulla Smedberg
0302-52 18 70

Vaktmästare
Haury Abdelrahman
0302-52 18 02

Specialpedagog
Catarina Björk
0302-52 18 54
Hästhagen-Uddaredsenheten
Förskola-Förskoleklass

Yngrebarnsavdelning 1-4 år
Gullvivan
0302-52 18 18

Birgitta Persson  
Maria Jacobsson  
Malin Olausson  
Sara Bergström 

Hästhoven
0302-52 18 78

Mia Nyquist 
Christer Karlsson  
Elin Vinaja 

Äldrebarnsavdelning 3-6 år

Klöver
0302-52 20 10

Irene Sandblom 
Malin Olsson  
Anna-Lena Bogsjö Svesson  
Ann-Mari Hallberg  
Madeleine Brodin Olsson
J
osefina Bjerregård

Timotej
0302-52 20 11

 
Desiree Gustafsson

Madeleine Holm  
Madeleine Dudas  
Supanee Kanson