Kontakta oss

Förskolchef
Sara Reynolds
0302-52 18 99

Administration
Therese Norrman
0302-52 18 66
SMS:0722-42 35 06

Vaktmästare
Peter Wemstad
0302-52 18 02

Specialpedagog
Catarina Björk
0302-52 18 54
Hästhagen-Uddaredsenheten
Förskola-Förskoleklass

Yngrebarnsavdelning 1-4 år
Gullvivan
0302-52 18 18

Mia Nyquist  
Karin Halldén 
Frida Gustavsson 

Hästhoven
0302-52 18 78

Paula Fäldt 
Johanna Jacobsson Ekberg 
Elin Vinaja 

Äldrebarnsavdelning 3-6 år

Klöver
0302-52 20 10

Charlotte Collin 
Anna Eräng 
Anna-Lena Bogsjö Svesson  
Ann-Mari Hallberg  
Ranja Al-Naji

Timotej
0302-52 20 11

 Malin Olausson
Malin Olsson
Christer Karlsson
Birgitta Persson