Hur arbetar vi klimatsmart?

Förskolan stimulerar barnen till att förstå helheten kring hållbarhetsfrågorna genom att visa på kopplingen mellan sociala, ekonomiska och ekologiska intressen.

Frågorna sträcker sig från dåtid till framtid och från lokalt till globalt.

Positiv framtidstro

Vi vill förmedla en positiv framtidsanda och arbetar med hållbarhetsfrågorna via samtal med barnen, rollspel, handdockor. Vi läser relevanta böcker och berättelser.

Vi pratar med barnen om:

 • Ekologisk mat
 • Miljömärkning
 • Hur människor har det i andra länder
 • Användning av material ( ex. spara - slösa, vara rädd om)

Barnen deltar i följande aktiviteter:

 • Kompostering
 • Skräpplockardag
 • Odling
 • Utflykter till bestämd plats i naturen
 • Experiment (ex. maskkompost, slutet ekologiskt system)

Tänka kritiskt

Förskolan uppmuntrar en ständigt pågående reflektion och ett kritiskt tänkande kring ohållbara förhållanden, såsom konflikter och nedskräpning, för att barnen ska förstå sina egna och andras bakomliggande intressen och värderingar samt se möjligheter att få till stånd mer hållbara förhållanden.

 • Vi pratar med barnen om vad det innebär att ta ansvar.
 • Vi lär barnen att städa upp efter sig.
 • Barnen deltar på skräpplockardag en gång/läsår.
 • Vi handleder/stöttar barnen vid konfliktlösning.

Kunskap om djur och växter i naturen

 • Temaarbete/Undervisning inom målområdet
 • Naturvetenskap
 • Utevistelse/Naturutflykter/Skogsutflykter
 • Sånger
 • Spel/Pussel

Källsortering

Tillfällen ges för barnen att lära sig källsortera och förstå grunderna i varför man gör det.

Barnen deltar i följande aktiviteter:

 • Källsortering på avdelningen
 • Källsortering i soptunnorna i sophuset

Tillfällen ges för barnen att få kännedom om grundläggande förhållningssätt utifrån allemansrätten såsom hur man uppträder i naturen, vad man får plocka upp, vad man gör med skräp med mera.

Alternativa färdsätt och energisparande åtgärder

Vi pratar med barnen om:

 • När man kan gå, cykla och åka buss eller tåg.
 • Hur man tänker när man handlar mat och saker.
 • Att man ska vara rädd om saker.
 • Att man ska släcka lampor, stänga av kranar, stänga dörrar.