Arbetssätt och inflytande

Verksamheten bygger på flexibla grupperingar under hela dagen utifrån barnens behov, intressen och förskolans uppdrag.

Vi har stort fokus på; 

Hållbar utveckling
Barns skapande 
Lika möjligheter-Lika rättigheter

Dagligen ingår också arbete som innehåller lek, matematik, naturvetenskap, språk, skapande, rytmik, utomhusaktivitet och mycket mer. 
Stor hänsyn tas till barnens intressen och behov. Vi vill att lärandet ska ske i lekfulla former och med hänsyn till varje barn.