Arbetsenhetsråd

Arbetsenhetsrådens syfte är att i dialog och samråd hantera frågor som ligger nära barnens vardag.

 Detta ska ske genom att:

  • Föräldrarna ges möjlighet att utöva inflytande över hur målen konkretiseras i den pedagogiska planeringen,
  • Föräldrars synpunkter beaktas när det gäller planering och genomförande av verksamheten.
  • Föräldrarna görs delaktiga i utvärderingen av verksamheten.
  • Inflytandet omfattar inte frågor som berör enskilt barn eller personal.

I arbetsenhetsrådet ingår valda representanter för föräldrar, samt personal. Föräldrarepresentationen ska vara i majoritet.

Här kan du komma i kontakt med föräldrarepresentanter för som gärna vill ha med sig frågor, tips och idéer till mötena.

RÖD AVDELNING 
Markus Franke

BRUN AVDELNING
Maria Moen
Anna Lebram

BLÅ AVDELNING
Karolina Åhlander
Miriam Zetterlund

GRÖN AVDELNING
Carl Johansson
Charlotta Öh Brorsson

GUL AVDELNING
Emma Mattsson
Jennie Wennblad