Enhetsråd

Föräldra- och elevinflytandet skall syfta till att utveckla verksamheten och bidra till en ökad helhetssyn på barn- och ungdomars lärande och utveckling i ett 1-17 års perspektiv.

Smörblommans förskolaAvsikten är att på så sätt åstadkomma mesta möjliga utveckling och lärande för alla barn och elever.

Riktlinjer för föräldra- och elevinflytande inom barn- och ungdoms­förvaltningens verksamhetsområden – gäller från och med 2005.