Riktlinjer

Vi arbetar efter en verksamhetsplan, som visar på en färdriktning och förbättringsområden under verksamhetsåret. Den tydliggör förskolans läroplan i verksamheten.


Smörblommans förskolaFörskollärare ska ansvara för

  • att varje barn får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  • att förskolan tillämpar ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar, och
  • att det utvecklas normer för arbetet och samvaron i den egna barngruppen.

Under verksamhetsåret 2014-2015 kommer vi att arbeta med tre övergripande mål.

  • Kulturell mångfald
  • Språk och dokumentation
  • Barns delaktighet