Värdegrund

Tillsammans med barnen upprättar pedagogerna på varje avdelning trivselregler. Detta sker i början av varje läsår.

Pedagogerna arbetar för att skapa goda relationer mellan barnen och stöttar dem i leken och hjälper dem att tolka och förstå de sociala koderna i samspelet.

Vi vill att varje barn ska känna sig tryggt, må bra och tycka att det är roligt att komma till förskolan.