Avdelningar

Smörblommans förskola har fem avdelningar; Nyckelpigan, Lysmasken, Fjärilen, Trollsländan och Humlan.

 

Humlan                    Telefonnummer 0302-521865

Trollsländan            Telefonnummer 0302-521864

Fjärilen                   Telefonnummer 0302- 521850                                                  

Lysmasken               Telefonnummer 0302-521862

Nyckelpigan             Telefonnummer 0302-521863