Avdelningar

Smörblommans förskola har fem avdelningar; Nyckelpigan, Lysmasken, Fjärilen, Trollsländan och Humlan.

De två småbarnsavdelningar är Nyckelpigan och Humlan, där är åldern på barnen 1-3 år. Trollsländan, Fjärilen och Lysmasken är de tre storbarnavdelningarna, där åldern på barnen är 3-5 år. 

Humlan                    Telefonnummer 0302-521865
Anna Jonzén Persson
Ann-Britt Hermansson
Maria Bolander
Linda Lindroth

Trollsländan            Telefonnummer 0302-521864
Magnus Dunör
Lina Jiveland
Pia Skönås
Anette Lundin

Fjärilen                    Telefonnummer 0302- 521850                                                  Lotta Collin
Nina Bohlander
Carlotte Sandqvist
Andreas Trygg

Lysmasken               Telefonnummer 0302-521862
Helena Jidbrant
Erika Stolt
Zhino Kamal
Mattias Lorentzon

Nyckelpigan             Telefonnummer 0302-521863
Cecilia Jansson
Sandra Olsson
Micaela Kloth