Avdelningar

Smörblommans förskola har fem avdelningar; Nyckelpigan, Lysmasken, Fjärilen, Trollsländan och Humlan.

På Nyckelpigan och Humlan är barnen 1-3 år. På Lysmasken är barnen 3-5 år. På Trollsländan är barnen 4-5 år och på Fjärilen är barnen 5 år.

Humlan                    Telefonnummer 0302-521865

Trollsländan            Telefonnummer 0302-521864

Fjärilen                   Telefonnummer 0302- 521850                                                  

Lysmasken               Telefonnummer 0302-521862

Nyckelpigan             Telefonnummer 0302-521863