Avdelningar

Smörblommans förskola har fem avdelningar; Nyckelpigan, Lysmasken, Fjärilen, Trollsländan och Humlan.

De två yngrebarnsavdelningar är Nyckelpigan och Humlan, där är åldern på barnen 1-3 år. Trollsländan, Fjärilen och Lysmasken är de tre äldrebarnavdelningarna, där åldern på barnen är 3-5 år. 

Humlan                    Telefonnummer 0302-521865
Anna Jonzén Persson
Maria Bolander
Farida Timor

Trollsländan            Telefonnummer 0302-521864
Emelie Wickström
Lina Jiveland
Zhino Kamal
Pia Skönås

Fjärilen                   Telefonnummer 0302- 521850                                                   

Nina Bohlander
Carlotte Sandqvist
Andreas Trygg
Annbritt Hermansson                                                                                                                      

Lysmasken               Telefonnummer 0302-521862
Helena Jidbrant
Cecilia Jansson
Micaela Kloth
Jennie Aspgren

Nyckelpigan             Telefonnummer 0302-521863
Cecilia Jansson
Sandra Olsson
Micaela Kloth